top of page

Lektier

Såfremt det er pædagogisk eller metodisk/didaktisk hensigtsmæssigt, skal eleverne lave lektier. Skulle en elev ikke lave en lektie, noteres dette af læreren. For hver femte "lektiestreg" sendes der en mail til forældrene, så de er orienteret og kan tage en snak med deres barn om det.

Som udgangspunkt bør tiden, der bruges på en lektie i et givet fag, ikke overstige 20 minutter, da børn i vore øjne skal have mulighed for at lege med jævnaldrene.

Således beder vi forældrene om at skrive en lille hilsen til læreren om, at de har bedt eleven om at afslutte en given lektie, fordi omfanget var for stort.

I det hele taget er det meget vigtigt, at forældrene er obs på børnenes lektievaner. De bør som udgangspunkt kunne klare alle lektier selv. Skulle det gentagne gange vise sig, at lektien er for svær eller for omfangsrig, er det vigtigt, at skolen kontaktes!

Såfremt en elev slet ikke kan få styr på lektierne og glemmer alt for meget, kan der efter aftale med forældrene blive tale om, at glemte lektier i en periode laves efter skoletid.

blur-child-classroom-256468.jpg

Online lektiebog

Via linket www.lekteplan.dk har både elever og forældre adgang til dagens lektier. Der er mulighed for at få tilsendt en mail ved nye lektier.

Lektiecafe

Klasserne 1-4 har en til flere skemalagte lektiecafeer hver uge. Som udgangspunkt deltager elevere i lektiecafeen, men skulle forældrene ikke ønske dette, er der mulighed for at gå i SFOen i stedet for. Elever, som gentagne gange ikke har lavet deres lektier hjemme, bliver pålagt at deltage i lektiecafeen. 

bottom of page