top of page

Venteliste

De senere år har vist, at flere og flere danske forældre ønsker at indskrive deres børn i Förde-Schule i en meget ung alder for at være sikre på at få en plads, men skolen har hidtil desværre måttet oplyse, at det først er muligt at indskrive børn et halvt år, før de skal i skole, typisk i januar. Samtidig har skolens 0. klasser i de senere år flere gange været fyldt op (17 elever), og igennem de sidste år var det langt fra muligt at optage alle de børn, der ønskede at begynde i Förde-Schule. For at give forældrene bedre mulighed for at planlægge langsigtet, har skolens bestyrelse og ledelse besluttet at oprette en venteliste, så kommende elever nu kan indskrives umiddelbart efter fødslen, såfremt man måtte ønske dette. Dog er der et MEN, idet der er fastlagt prioriterede retningslinjer for, hvem der skal, og hvem der kan optages i Förde-Schule. Således går fx søskendebørn og børn fra de tyske børnehaver altid frem for øvrige ansøgere. Er man således optaget på ventelisten som nummer ét, får man den første af de pladser, der er tilovers, efter at ovenfor omtalte børn er optaget. Skolens ledelse vil ved henvendelse kunne oplyse, hvor mange børn der allerede står på ventelisten, og hvor mange vi regner med at få fra de tyske børnehaver m.v. for derigennem at kunne vurdere mulighederne for optagelse af yderligere børn. Den endelige afgørelse for optagelse træffes i januar måned i det år, hvor indskolingen finder sted. Herefter er indskrevne børn selvfølgelig sikre på deres pladser.

bottom of page